08.09.2016 13:55

”Oma koti huoleton!”

Ympäristöministeriön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän välin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Sitoumuksen takana on Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Idea on yksinkertainen -konkreettisia tekoja, mitattavia tuloksia. Sitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssäään ja toiminnassaan. ”Suomi, jonka haluamme 205o.” Meidän yrityksen päätavoite on ”Kestävät elämäntavat” sekä ”Luontoa kunnioittava päätöksenteko”. Haluamme omalta osaltamme kantaa vastuuta tulevaisuuden Suomesta sekä luonnon hyvinvoinnista tulevillekin sukupolville.

Yrityksemme SÄHKÖSANEERAUS Finland Oy on 21.4.2015 sitoutunut omalta osaltaan tarkistaaan suomalaisten (omakoti)talojen sähköistyksen kunnon. Tavoitteenamme on tarkastaa kaikkien suomalaisten oma koti. Tarkastuksesta tehdään aina kattava tarkastuspöytäkirja, jossa ilmenee viat ja puutteet.

kestavakehitys

Suomessa tapahtuvista tulipaloista kolmasosa on sähköpaloja. Omakotitaloja Suomessa on noin 970 000. Koti on ihmisen suurin yksittäinen investointi, kodista halutaan pitää hyvää huolta. Valitettavasti suomalaisilla on heikko käsitys viallisten sähkölaitteiden aiheuttamien vaarojen todellisesta suuruudesta. Jo pienillä toimenpiteillä hengenvaaralliset laitteistot saadaan turvallisiksi. Tällöin myös tulipalojen riski minimoituu.

http://www.ym.fi/sitoumus2050

https://sitoumus2050.fi/

 

//Satu