13.12.2016 13:28

Vikavirtasuojakytkin on komponentti, joka on kehitetty suojaamaan ihmistä, eläintä ja esinettä jännitteisten osien suoralta tai epäsuoralta koskettamiselta. Koska näin valvotaan myös eristysvikoja ja katkaistaan vahingolliset vuotovirrat, toimii vikavirtasuojakytkin myös tiettynä palosuojana. Vikavirtasuojakytkin rajoittaa maahan menevän vikavirran. Riski vaaralliseen kosketusjännitteeseen rajoitetaan automaattisella poiskytkennällä alle 0,2 sekunnin. Vikavirtasuojia saa sähkökeskuksiin asennettavina komponentteina, joita saa asentaa vain ammattilaiset, mutta myös tavalliseen pistorasiaan liitettäviksi sopivia vikavirtasuojakytkimiä on saatavilla. Vikavirtasuojakytkimen toiminta perustuu sähköjohtimeen menevän ja sieltä palaavan sähkövirran erotuksen mittaamiseen. Mikään vikavirtasuojakytkin ei kokonaan suojaa sähköiskulta, vaan ainoastaan lyhentää sähköiskun kestoaikaa niin, että kudosten vauriot ja sydämen toimintahäiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Henkilösuojauksessa käytetään yleensä 30 milliampeerin (mA) vikavirtasuojakytkimiä, jotka kykenevät kytkemään virran pois 300 millisekunnin kuluessa nimellisvirran ylittymisestä. Palosuojaukseen käytettävät 300:n ja 500 mA:n mallit eivät sovellu henkilösuojaukseen, sillä kehon läpi 300 ms vaikuttava 50 mA:n vaihtovirta voi riittää aiheuttamaan sydämen pysähtymisen tai kammiovärinän.

Virta tappaa, ei jännite.

Normaalitilanteessa 1-vaihekytkennässä vaihejohtimesta tuleva sähkövirta palaa nollajohtimen kautta verkkoon. Jos sähköjohtimesta tai siihen kytketystä laitteesta vuotaa virtaa laitteen ulkopuolelle, esimerkiksi jännitteelliseen osaan koskettaneen henkilön kautta todelliseen maahan tai suojamaajohtoon, meno- ja paluuvirrat eivät enää ole yhtä suuret. Jos virtojen ero kasvaa yli sallitun arvon, vikavirtasuoja katkaisee virran. Käytännössä toiminta perustuu tarkkaan ja nopeaan magneettilaukaisimeen (summavirtamuuntaja) tai elektroniseen valvontapiiriin ja releeseen.

Mikäli vikavirtasuojaa ei ole, on sähköisku aina hengenvaarallinen, mutta vikavirtasuojan kanssa sähköisku on vain vaarallinen.

Laissa edellytetään, että kaikki tavanomaiset maallikoille asennettavat sisäpistorasiat ja ulkopistorasiat on suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Syksyllä 2012 julkaistu painos sallii enää jääkaapin ja pakastimen pistorasioista vikavirtasuojakytkimen pois jättämisen. Vuonna 2017 voimaan tulevassa pienjännitestandardissa vikavirtasuojaus tulee pakollisiksi myös valaistusryhmäjohdoille. Erityisen tärkeää vikavirtasuojaus on kylpy- ja pesuhuoneissa sekä ulkopistorasioissa.

Vikavirtasuojakytkimen toiminta tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa (jos valmistaja ei muuta edellytä): tätä varten niissä on erillinen testauspainike, jonka painamisen tulisi laukaista suoja sekunnin murto-osassa, mikäli vikavirtasuojakytkin on jännitteellinen. Testauspainiketta ei tule koskaan painaa yli sekunnin ajan, sillä laitteen sisällä oleva vastus, jonka avulla testaus suoritetaan, saattaisi tällöin ylikuumentua ja palaa. Toimimaton vikavirtasuoja tulee vaihtaa uuteen.

fullsizerender

Mikäli sähköt katkeavat välittömästi, kun laitat jonkin sähkölaitteen pistorasiaan, on luultavasti vikavirtasuojakytkin lauennut. Tällöin tulee irrottaa sähkölaite pistorasiasta ja sen jälkeen katsottava sähkökeskuksesta, onko jonkin vikavirtasuojakytkin ala-asennossa. Kytkinvivun nostaminen yläasentoon palauttaa jälleen sähkönsyötön normaaliksi. Jos jokin tietty laite toistuvasti laukaisee vikavirtasuojauksen, on laite viallinen ja syytä käyttää huollossa tai uusia. Mikäli vikavirtasuojakytkin laukeaa toistuvasti, on syytä tarkistaa, mistä tilanne johtuu. Perussääntönä on kuitenkin se, että vikavirtasuojauskytkimen voi huoletta nostaa takaisin yläasentoon.