15.02.2017 12:54

Sähköasennusten ja -remonttien teko on luvanvaraista työtä. Sähköasentajat ovat käyneet kolmivuotisen ammattikoulutuksen, jotta voivat toimia työtehtävissään. Sähköalalla on valittavissa kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joista sähköasentajaksi tulee sähkö- ja energiatekniikasta. Muita suuntautumisvaihtoehtoja ovat automaatio ja kunnossapito (automaatioasentaja) sekä elektroniikka ja tietoliikennetekniikka (elektroniikka-asentaja).

Perustutkinnon suorittanut sähköasentaja saa koulutuksessa perusosaamisen  sähköturvallisuusmääräysten mukaisiin työtapoihin ja sähkö- ja asennustekniikkaan. Keskeistä koulutuksessa on myös käytettävien materiaalien, komponenttien sekä työkalujen tuntemisella ja käsittelytaidolla. Koulutus antaa valmiuden alan kehityksen vaikuttamiseen ja luo pohjan itsensä edelleen kehittymiselle.

Sähkö- ja energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa edellytykset energian tuotannon, jakelun ja siirron rakentamiseen. Koulutukseen kuuluu kiinteistöjen uudis- ja saneerausrakentamisen liittyvät sähköalan opinnot. Tarvittavat valmiudet saavutetaan kiinteistöautomaatioon sekä TV-, radio-, puhelin- ja ATK -verkkojen asennuksissa. Hälytys- ja valvontajärjestelmien sekä teollisuuden laitteiden ja koneiden asennuksissa tarvitaan sähköasentajia. Koulutus sisältää perustaidot kodinkoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöistä.

sähköasentaja sähkömies pistorasia

Varsinaisia sähkötöitä saavat tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset. Kaikki kiinteiden sähköasennusten rakentaminen ja korjaaminen edellyttävät ns. sähköurakointioikeuksia (oikeus tehdä sähkötöitä). Vaatimukset koskevat myös sähkölaitteiden korjaustoimintaa. Ammattitaidoton saa tehdä vain muutamia yksinkertaisia töitä kuten sulakkeen vaihdon. Sähköurakointioikeuksien keskeisin vaatimus on, että sähkötöitä tekevällä toiminnanharjoittajalla on palveluksessaan sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä on soveltuva sähköalan koulutus ja työkokemus sekä suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

 

Lähteet:

tukes.fi

sahkoala.fi