22.11.2016 10:50

Talouselämä -lehti raportoi Vakuutusyhtiö If on tutkimuksessaan kartoittanut tuhannen suomalaisen pk-yrityksen sähkökeskuksen kunnon. Tuloksista ilmenee, että monen yrityksen täytyy toimia todella nopeasti, mikäli haluaa, ettei sähkökeskus kärähdä tai aiheuta tulipaloa.

Vain 70 kiinteistöä tuhannesta selvisi täysin moitteitta tarkastuksesta. Yli 900 kiinteistön tiloista löytyi vähintään yksi puute ja enimmillään puutteita oli lähes sata. Vakava ylikuumeneminen tai muu sähköinen vika, niin että ”sytytyslanka palaa jo”, löytyi joka kolmannesta kiinteistöstä.

img_0079

Epäselvät turvallisuusmääräykset sekä puutteelliset tarkastusvaatimukset ovat syynä tutkimustulokseen. Esimerkiksi lain vaatimassa, yrityksiin kohdistuvassa määräaikaistarkastuksessa ei edellytetä lämpökamerakuvausta, vaikka Ifin tutkimuksen mukaan vain noin puolet riskeistä voidaan havaita ilman sitä. Sähköhuoltoon liittyviä vastuita ei tunneta, sillä sähkölaitteiston haltijan rooli esimerkiksi vuokrakiinteistössä on epäselvä.

Turvallinen valaistus

Tutkimuksen aikana tehtiin runsaasti valaistukseen liittyviä havaintoja. Luultua yleisempää oli perinteisten loisteputkien kuumeneminen. Lisäksi tutkimusryhmä löysi useita kattoon sulaneita pienoisloistevalaisimia. ”Helppo ja nopea ratkaisu on korvata vanhimpien loisteputkien sytyttimet elektronisilla turvasytyttimillä”, vaikka todellisuudesssa valaistusta pitäisi tutkia paljon tarkemmin.

SÄHKÖSANEERAUKSEN huomioita

Vaikka Ifin tutkimus kohdistui yritysten kiinteistöihin, niin tutkimustulokset ovat yhtäpitäviä SÄHKÖSANEERAUKSEN tekemien asuinkiinteistöjen sähköistyksen kuntokartoituksien kanssa. 90 prosenttia ennen -85 rakennetuista asuinkiinteistöistä tarvitsisi ehdottomasti sähköremontin ainakin jossain muodossa, kertoo firman perustaja ja sähköistyksen kuntotarkastuksia tekevä Atte Jokitalo.